Contact Us

Home / Contact Us

Shree Umiya Precast
Nr. Mayur Cinema, B/h Vivekanand Nagar,
Mahemdabad Highway, Village-Badodara,
Ta. Daskroi, Dist. Ahmedabad-382435.

Name: Mr. Jagdishbhai Patel
Mr. Chirag Patel
Mr. Kuldeep Patel

Phone: (1).+(91)-9227561112
(2).+(91)-9227561117
(3).+(91)-9227561116
E-mail: shreeumiyaprecast@gmail.com
Website: www.shreeumiyaprecast.com